Faaliyet Alanlarımız

Otizm

Hiperaktıvite

İletişim Güçlüğü

Dikkat Dağınıklığı

Öğrenme Güçlüğü

Anlatım Bozukluğu

Mental Retardasyon

Konuşma Bozukluktan

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Genetik ve Metabolik Hastalıklar

Özbakım Becerileri

Okul Başansızlıkları

Down Sendromu

İşitme Englliler

Görme Engelliler

Zihinsel Engelliler

Alt Islatma

Uyum ve Davranış Problemleri

Serebral Palsi

Hemipleji

Dipleji

Kuadripleji

Koreoatetoz

Diskinezi

Hipotoni

Spina Bifida

Travmatik Beyin Kasan

Spinal Kord Yaralanmaları

Hareket ve Yürüme Bozukluktan

Nöromüsküler Hastalıklar

Tortikolis

Brakiyal Pleksus Paralizleri

Tortikolis

Brakiyal Pleksus Paralizleri